0%

NOWOCZESNA HYDROTECHNIKA

Ingerencja w środowisko naturalne ograniczona do możliwego minimum.

Wszystkie prace wykonujemy od strony wody jedną, wielofunkcyjną maszyną watermaster.

Dzięki temu:

  • optymalizujemy koszty eksploatacji;
  • praktycznie nie dochodzi do naruszenia środowiska do okola cieku;
  • urobek można pompować bezpośrednio do miejsca zrzutu, bez potrzeby wielokrotnego przerzutu z użyciem całej floty ciężkich maszyn.
Prewencja powodzi

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
NA TERENACH MIEJSKICH

Bezproblemowo oczyszczanie akwenów miejskich

Pogłębiająca głowica ramienia watermastera posiada unikalny system noży tnących, które są w stanie w łatwy sposób poradzić sobie z obecnością śmieci zalegających na dnie miejskich cieków. W ten sposób pompa jest w stanie chodzić bez przerwy nie powodując żadnych przestojów.

Przy braku miejsca na lądzie stosujemy metodą odwadniania do tub geotekstylnych. Odwadnianie osadu jest wtedy znacznie szybsze i wymaga mniej miejsca.

 

Bezpieczna technologia

Geo-tuby są szczególnie użyteczne, kiedy pompuje się szkodliwe osady. Urobek można wygodnie zamknąć wewnątrz geo-tub, bez obawy przedostania się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

PEŁNA SPECJALIZACJA

Posiadamy sprzęt specjalnie zaprojektowany i stworzony do wykonywania operacji hydrotechnicznych.